BMW ПЪТНА ПОМОЩ ПРИ АВАРИЯ.

Денонощно в експертни ръце.

BMW ПЪТНА ПОМОЩ ПРИ АВАРИЯ.

Денонощно в експертни ръце.

Наслаждавайте се максимално на удоволствието от шофирането, безопасността и удобстовото с вашето BMW. Нашата BMW помощ при авария и помощ при ПТП осигурява добра грижа за вас и в случай на спешност. Просто се свържете с горещата линия на BMW Помощ при авария, ако се нуждаете от пътна помощ на място: ще изпратим BMW мобилен сервиз директно при вас или ще уредим пътна помощ чрез наши избрани партньори. Ако е необходимо, ще организираме и такси или резервация на хотел за вас.

BMW ПОМОЩ ПРИ АВАРИЯ БЪЛГАРИЯ: +359 2 80 60 765

Имате ли въпроси за BMW помощ при авария? Ако е така, можете да се свържете с нас по телефона на +49-89-58 80 99 556 във всички други държави, в които се предлага BMW Помощ при авария.

Просто се свържете с горещата линия на BMW Помощ при ПТП, ако се нуждаете от пътна помощ на място.

Накратко ползите за вас:

С BMW Помощ при ПТП, можете да разчитате на бърза и експертна помощ незабавно.

• Денонощно обслужване 365 дни годишно
• Регистриране на данни за произшествие
• Организиране на услуга по извозване
• Уведомяване на най-близкия BMW Сервизен партньор
• Организиране на оборотен автомобил (автомобил под наем) и съвети за алтернативни възможности за пътуване
• Професионален ремонт съгласно стандарта на производителя

Помощ при авария на място

В повечето случаи, можем да ви помогнем още по телефона. Ако се нуждаете от помощ на място, ще ви изпратим BMW Мобилен сервиз или ще организираме BMW пътна помощ за вас от избрани специализирани оператори. Ще покрием разходите за тази услуга (до 100 евро). Забележка: пътната помощ на място се ограничава до възстановяване на вашия автомобил за движение.

Помощ при спукана гума и проблеми на пътя

При спукване на гума, ние предлагаме надеждна помощ. Ако вашето BMW е оборудвано с runflat гуми и не са налични гуми за смяна до няколко часа, разходите за допълнителните услуги също ще бъдат възстановени - с изключение на стойността на самите гуми. При по-малки произшествия, например ако загубите ключовете си или ги заключите в автомобила, или заредите погрешно гориво, ние ще се радваме да организираме помощ. Моля да имате предвид, че ние не поемаме отговорност за разходите за пътна помощ на място или за мобилни услуги извън посочения по-горе обхват.

Услуга за извозване до най-близкия BMW сервизен партньор

Ако не е възможно проблемът да се отстрани на място, ние покриваме разходите за извозване на вашето BMW до най-близкия BMW Сервизен партньор.

Продължаване на пътуването с такси

В случай на авария и ако е необходимо да продължите пътуването си с такси, ще покрием разходите за едно или повече таксита в размер до 65 евро.

Настаняване в хотел

Ако е необходимо да нощувате в хотел зарад аварията, покриваме разходите за хотел за всички пътници до приключването на ремонта автомобила или за максимум четири нощувки (категория на хотела до четири звезди). Това важи ако мястото на аварията е на повече от 50 км от вашия дом.

Продължаване на пътуването със заместващ автомобил

BMW покрива разходите за заместващ автомобил, в рамките на страната, до 3 работни дни + уикенд, а в чужбина - до 5 дни + уикенд.

Други услуги за осигуряване на безпрепятствена мобилност

В допълнение към посочените по-горе услуги и за да останете напълно мобилни, ние покриваме разходите за следните услуги в размер до 500 евро на авария.

Ако обстоятелствата го изискват, ние покриваме също и разходите за вашето връщане у дома с влак или самолет до посочения по-горе максимален размер.

Ако извършите разходи за вземането на вашия автомобил, ще покрием тези разходи до максималния размер, посочен по-горе. Ако е необходимо, ще организираме връщането на автомобила у дома от ваше име, при условие, че ремонтът отнеме повече от три работни дни от момента на пристигането на автомобила в сервиза до очакваното приключване на ремонта. В този случай, вашият дом трябва да е на разстояние над 100 километра от мястото на аварията. Репатрирането на автомобили от чужбина може да отнеме около десет дни (консолидиран транпспорт).*

Възстановяване на разходите

Основният принцип е, че се покриват само разходите от вида и обхвата, договорен с BMW помощ при авария. Като цяло, ние поемаме разходите за цялата BMW помощ при авария директно от ваше име. Ако по изключение вие трябва да платите за услугите, ние ще ви възстановим сумите незабавно. Зада направим това, трябва да ни представите оригиналните фактури за използваните услуги (например, фирми за евакуация на автомобили), заедно с копие на фактурата за ремонт и попълнено уведомление за авария.

Обхват

Услугите на BMW Помощ при авария в случай на авария важат при пътуване в следните европейски държави:

Албания, Андора, Австрия. Белгия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Кипър, Чешка република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Великобритания, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Македония, Малта, Монако, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия и Черна гора, Швеция, Швейцария, Словакия, Словения, Испания (включително Канарските острови) и Турция.

Имате въпроси относно BMW помощ при авария? Ако е така, можете да се свържете с нас на телефон +359 2 80 60 765 в България и на тел +49-89-58 80 99 556 във всички други държави, в които се предлага BMW помощ при авария.

Комплекси услуги за мобилност в продължение на две години, гаранция за мобилност

Тази оферта включва комплексни услуги за мобилност в съответствие с приложимите условия на гаранцията BMW помощ при авария за период от две години за всички нови автомобили BMW, с първа регистрация на 1 януари 2011 г. или по-късно.

След изтичане на 24-месечната гаранция, можете да решите дали желаете да подновите гаранцията за мобилност BMW Помощ при авария за вашето BMW. Ако правите редовната смяна на масло в оторизиран сервиз на BMW, вашата гаранция за мобилност BMW Помощ при авария автоматично се подновява за още 24 месеца, максимум до края на десетата година след първата регистрация. Датата на следващата смяна на масло се определя от вашия бордови компютър в зависимост от начина ви на шофиране. Вписването в сервизната книжка на автомобила и сметката за услугата служат като доказателство.

Дори и ако смените маслото в сервиз, който не е оторизиран от BMW, това не пречи на подновяването на вашата гаранция за мобилност. Ако следващата смяна на масло се направи в оторизиран BMW сервиз, вашата гаранция за мобилност BMW Помощ при авария се подновява автоматично за още 24 месеца, максимум до десет години след първата регистрация. Моля да имате предвид, че гаранцията за мобилност BMW Помощ при авария във всички случаи изтича в края на десетата година след датата на първата регистрация на вашия автомобил.

Правото на обслужване по гаранцията за мобилност BMW помощ при авария не се губи, ако други услуги и ремонтни работи – включително допълнително необходими услуги, свързани с масло – се извършват от неоторизирани сервизи. Услугите по гаранцията за мобилност BMW Помощ при авария се изключват, ако загубата на мобилност се дължи на факта, че не са спазени интервалите за обслужване и поддръжка, препоръчани от производителя или ако прегледите, сервизното обслужване или ремонтните работи са извършени в неоторизиран сервиз и не съответстват на спецификациите на производителя.

Обадете се сега