ПОДГОТВЕН СЪМ ЗА ВСИЧКО.

ДОРИ ЗА НЕОЧАКВАНОТО.

ПОДГОТВЕН СЪМ ЗА ВСИЧКО.

ДОРИ ЗА НЕОЧАКВАНОТО.

Тази застраховка е специално разработена с цел да покрие вашите специфични нужди и очаквания, след изтичане на гаранцията на производителя, за период от 12 месеца или 24 месеца, през който разполагате със застрахователно покритие за възникнали повреди при условията на тази застраховка. Клиентите, избрали този продукт, получават:

  • дългосрочна защита от неочаквани разходи за ремонт.
  • дейностите по обслужването се изпълняват от опитни и сертифицирани специалисти.
  • единствено оригинални резервни части ще бъдат монтирани.
  • запазва стойността на автомобила.
  • по-лесна продажба като употребяван автомобил с висока остатъчна стойност.
  • ремонтите се извършват съобразно стандартите и технологията на производителя, със специализирана апаратура и посредством влагането на оригинални резервни части.

Заявете удължена гаранция

Обадете се сега